Može li slovenska tvrtka koja se bavi veleprodajom vozila imati skladište osobnih automobila na području Republike Hrvatske, Zagreba, a da ne bude registrirana kao trgovac rabljenim motornim vozilima? Prema čl. 4. st. 1. t. f. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) trgovac rabljenim motornim vozilima je svaka osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prodaje motornih vozila u Republici Hrvatskoj koja radi daljnje prodaje uvozi ili unosi rabljena motorna vozila u Republiku Hrvatsku ili takva motorna vozila nabavlja u Republici Hrvatskoj. Prema čl. 19. st. 1. Zakona proizvođač, trgovac i trgovac rabljenim motornim vozilima je dužan nadležnom carinskom uredu prema mjestu svog sjedišta ili prebivališta najkasnije osam dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili prodaje motornih vozila na području Republike Hrvatske podnijeti prijavu za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila. Nadalje, čl. 20. st. 2. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13., 90/13., 140/13., 116/14., 152/14. i 31/15.) propisuje da se uz prijavu za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila, Obrazac 7, Prilog 7 Pravilnika prilaže: izvod iz sudskoga ili drugoga registra prema posebnim propisima iz kojega je razvidna registrirana djelatnost podnositelja ...