Povodom upućenog podneska kojim se traže pojašnjenja vezana za skladištenje i vođenje evidencija o energentima u vlasništvu Crobenza u skladištima koja su u vlasništvu INA-e. u nastavku odgovaramo.

Članak 5. točka 2. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 83/09.) propisuje da je ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta pravna ili fizička osoba koja je dobila trošarinsko odobrenje od nadležne carinarnice da u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti u trošarinskom skladištu može primati proizvoditi, skladištiti, izvoditi druge radnje s trošarinskim proizvodima i otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine. Točka 3. istog članka propisuje da je trošarinsko skladište mjesto odobreno od strane nadležne carinarnice, vidno označeno i fizički odijeljeno ili ograđeno od drugih površina ili prostora, gdje ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta prima, proizvodi, skladišti, izvodi druge radnje s trošarinskim proizvodima i iz kojeg otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.

Članak 11. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/10.) propisuje na koji se način mogu skladištiti energenti u trošarinskim skladištima i to:

1. Stavak 2. istoga Članka Pravilnika propisuje ...