Dana 31. siječnja 2013. godine zaprimili smo elektronskom poštom Vaš podnesak kojim tražite mišljenje o mogućnosti da kao pružatelj logističkih usluga u okviru svoje registrirane djelatnosti, rukovanja sa trošarinskom robom koja je vlasništvo druge osobe, možete dobiti odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta u kojem će se skladištiti trošarinski proizvodi u sustavu odgode plaćanja trošarine u vlasništvu jedne ili više osoba koje nemaju trošarinsko odobrenje, u nastavku odgovaramo. Prema članku 21. i 22. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 83/09. i 111/12.) primanje, proizvodnja, skladištenje, izvođenje drugih radnji i otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine može se obavljati samo u trošarinskom skladištu za čije je poslovanje nadležna carinarnica izdala trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište. Carinarnica nadležna prema sjedištu odnosno prebivalištu pravne ili fizičke osobe koja želi poslovati u sustavu odgode plaćanja trošarine, izdaje trošarinsko odobrenje temeljem pisanog zahtjeva te osobe i uz ispunjenje za to propisanih uvjeta, bez prava prijenosa na drugu osobu. Sukladno članku 11. Pravilnika o tro&scaron ...