Vezano uz Vaš elektroničkom poštom dostavljen upit o određivanju porezne osnovice za obračun posebnog poreza na sirupe u sljedećim situacijama:

1. kada uvoznik - trgovac uvozi sirupe, 2. kada proizvođač sirupa (domaći poduzetnik) prodaje sirup drugom trgovcu radi daljnje prodaje, 3. kada proizvođač sirupa (domaći poduzetnik) prodaje sirup poduzetniku koji će sirup koristiti u aparatu za pripremu bezalkoholnih pića, u nastavku odgovaramo.

Prema članku 4. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića (Narodne novine br. 51/94., 139/97. i 107/01.), obveznikom posebnog poreza na bezalkoholna pića smatraju se pravne i fizičke osobe koje proizvode ili daju proizvoditi bezalkoholna pića za svoj račun te osobe koje u carinsko područje Republike Hrvatske uvoze, unose ili primaju bezalkoholna pića, osim osoba i količina koje su, prema posebnim propisima, oslobođene od plaćanja carine.

Iznimno od prethodno navedenog, ako proizvođači osvježavajućih bezalkoholnih pića nabavljaju ili uvoze sirupe, praškove i pastile uz izjavu dobavljaču, odnosno carinarnici da te proizvode nabavljaju kao reprodukcijski materijal za proizvodnju tih pića, ne obračunava se i ne plaća posebni porez.

U tom slučaju obveza obračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića nastaje u trenutku isporuke bezalkoholnih pića iz proizvodnje, odnosno skladišta proizvođača, po hektolitru proizvedenog bezalkoholnog pića.

Ostale pravne ...