Rokove čuvanja knjigovodstvenih isprava, evidencija, poslovnih knjiga i financijskih izvještaja za obveznike poreza na dobit propisuje Zakon o računovodstvu, a ti su rokovi ujednačeni s rokovima čuvanja  kako to propisuje Opći porezni zakon. Knjigovodstvene isprave prema Zakonu o računovodstvu (link) treba čuvati: isplatne liste, analitička evidencija o plaćama za koje se plaćaju obvezni doprinosi – trajno, isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu – najmanje jedanaest godina, isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige – najmanje jedanaest godina.   Poslovne knjige prema Zakonu o računovodstvu (link) treba čuvati: dnevnik i glavna knjiga – najmanje jedanaest godina, pomoćne knjige – do 1. siječnja 2016. najmanje sedam godina, a nakon 1. siječnja 2016. najmanje jedanaest godina. Rok čuvanja poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se iste odnose. Obveznici poreza na dohodak prema Općem poreznom zakonu (link) evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave te druge evidencije čuvaju jedanaest godina. Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koje su isprave unesene. Za obveznike poreza ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.