Porezni obveznici su u 2013. PDV obračunavali i plaćali u mjesečnim obračunskim razdobljima, a porezni obveznici čija je vrijednost isporučenih dobara i usluga uključujući i PDV u prethodnoj kalendarskoj godini u odnosu na godinu za koju se radi konačni obračun bila manja od 800.000,00 kuna mogli su plaćati PDV u tromjesečnim obračunskim razdobljima.
Za obveze PDV-a po obračunskim razdobljima u 2013. podnosile su se prijave na Obrascu PDV.
Porezni obveznici dužni su sastaviti i Poreznoj upravi predati i konačni obračun PDV-a za 313. na Obrascu PDV-K do 28. veljače 2014.   Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2013. godinu može se vidjeti klikom miša ovdje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.