Godišnje financijske izvještaje za javnu objavu FINA-i predaju:
- j.d.o.o.
- d.o.o.
- d.d.
- k.d.
- Gospodarsko interesno udruženje
- Trgovac pojedinac
- Tuzemna poslovna jedinica nerezidenata   Godišnje financijske izvještaje za javnu objavu NE PREDAJU: ustanove, zajednice ustanova, obrtnici - slobodna zanimanja - obiteljska gospodarstva - fizičke osobe obveznici poreza na dobit.   GFI i ostala dokumentacija FINA-i se može predati u papirnom i elektroničkom obliku.
GFI čiji je strukturu i sadržaj propisala HANFA ili HNB, predaju se isključivo u elektroničkom obliku.   Standardna dokumentacija može se predati:
1. Osobno u bilo koju FINA poslovnu jedinicu
2. Poštom na adresu p.p. 606, 10002 Zagreb:
• u papirnom obliku
• u Excel formatu (na mediju za elektroničku pohranu podataka)
3. Putem web aplikacije RGFI, uz uporabu FINA e-kartice
• u e-obliku   O obveznicima javne objave godišnjih financijskih izvještja i primjerima odluka dali smo obavijest na misljenja.hr 15. svibnja 2013. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.