1. Rekonstruirana i adaptirana nekretnina prilikom prodaje može imati različiti porezni tretman. Ako se radi o tzv. rabljenoj nekretnini na kojoj su obavljeni manji adaptacijski radovi za koje po Zakonu o gradnji nije potrebna građevinska dozvola, takva nekretnina i dalje zadržava status tzv. rabljene nekretnine i pri prodaji takve nekretnine stjecatelj nekretnine je prema odredbi članka 6. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97.) obveznik poreza na promet nekretnina, a porez se plaća na osnovicu koju čini tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Nekretnina na kojoj su obavljeni veliki adaptacijsko-rekonstrukcijski radovi kojima se bitno mijenja vijek korištenja nekretnine, povećava površina, znatno poboljšava unutrašnja urednost i opremljenost nekretnine, za što je potrebna građevinska dozvola, smatra se u smislu odredbe članka 9. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine br. 60/96. do 63/00.), novoizgrađenom nekretninom isporuka koje podliježe plaćanju PDV-a. Prema odredbi članka 9. Pravilnika o PDV-u, novoizgrađenom nekretninom smatraju se nekretnine (građevine i njihovi dijelovi) koje su izgrađene, isporučene ili plaćene nakon 3 1. prosinca 1997. godine. Poreznu osnovicu za obračun PDV-a na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 45/95. do 73/00.) i ...