Kod sastavljanja prijave poreza na dobit (Obrazac PD) za 2014. godinu, trgovačka društva  mogu koristiti poreznu olakšicu za reinvestiranu dobit na jednak način kao i u prethodne dvije godine.
Naime, unatoč tome što su u posljednjim izmjenama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 143/14.) i Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 157/14.)  propisani dosta stroži uvjeti za korištenje navedene olakšice (obvezno investiranje u dugotrajnu imovinu i zadržavanje broja radnika), za prijavu poreza na dobit za 2014. godinu vrijede još uvijek „stara“ pavila, dok će se novi uvjeti morati ispunjavati za korištenje olakšice za 2015. godinu (PD obrazac koji se predaje u 2016.).   Olakšicu mogu koristiti trgovačka društva (osim trgovačkih društava iz bankarskog odnosno financijskog nebankarskog sektora) koja zadovoljavaju slijedeće kriterije:
1) za 2014. godinu je ostvarena računovodstvena dobit (dobit prije oporezivanja, odnosno razlika između prihoda i rashoda)
2) trgovačko društvo nema prenesenih gubitaka (odnosno ako i ima prenesenih gubitaka, tada se olakšica za reinvestiranu dobit može koristiti samo za razliku dobiti koja preostane nakon što se odbije iznos koji je potreban za pokriće prenesenih ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.