Elektroničkim putem dostavili ste upit u kojem navodite da trebate obaviti usluge poslovnom subjektu iz Republike Hrvatske, međutim, navodite da niste sigurni trebate li se registrirati za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj ili to treba učiniti primatelj Vaših usluga. U upitu također navodite da je primatelj Vaših usluga porezni obveznik sa sjedištem u Zagrebu te za potrebe davanja mišljenja navodite i OIB poreznog obveznika. Na postavljeno pitanje nastavno odgovaramo. Obzirom da u upitu nije navedeno o kakvoj vrsti usluge se radi napominjemo da se ne možemo sa sigurnošću očitovati te na postavljeni upit odgovaramo načelno. Naime, odredbama članka 17. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Ako se te usluge obavljaju stalnoj poslovnoj jedinici poreznog obveznika u mjestu koje je različito od mjesta sjedišta poreznog obveznika, mjestom obavljanja usluga smatra se sjedište stalne poslovne jedinice. Ako takvo sjedište ili stalna poslovna jedinica ne postoje, mjestom obavljanja usluga smatra se prebivalište ili uobičajeno boravište ...