Pojašnjenje zakonskih propisa vezanih uz uvođenje instituta direktne isporuke i s tim u vezi upućivanje na vaše obveze obzirom da poslujete u statusu registriranog primatelja te vam je nadležni carinski ured odobrio primanje alkohola i alkoholnih pića te duhanskih prerađevina u sustavu odgode plaćanja trošarine iz druge države članice Europske unije na dva mjesta primitka odnosno na dvije lokacije različite od sjedišta tvrtke. Člankom 14.a Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13. do 120/15.) dopušta se, između ostalog, mogućnost odobravanja mjesta direktne isporuke za primanje trošarinskih proizvoda – alkohola i alkoholnih pića te energenata u sustavu odgode plaćanja trošarine iz druge države članice, uz uvjet da nadležni carinski ured registriranom primatelju odobri primanje tih trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine na mjestu direktne isporuke u Republici Hrvatskoj. Stavkom 4. istoga članka Zakona propisano je da se primitak trošarinskih proizvoda na mjestu direktne isporuke ne može odobriti za duhanske prerađevine te povremeno registriranom primatelju. Prijelaznim i završnim odredbama odnosno čl. 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 100/15.) propisano je da registrirani primatelji kojima je odobreno ...