Navodite da ste vozilo u Vašem vlasništvu odjavili u Republici Sloveniji kako biste ga registrirali u Republici hrvatskoj te nas molite za izdavanje dokumenta s kojim ćete ga moći registrirati. Sustav oporezivanja motornih vozila posebnim porezom reguliran je Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.) i Pravilnikom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17.). Kako biste mogli obaviti registraciju vozila kod Ministarstva unutarnjih poslova potrebno je imati dokaz o plaćenom posebnom porezu na motorna vozila, a kojim se smatra porezno rješenje carinskog ureda s potvrdom da je posebni porez plaćen. Kako biste ishodili spomenuto porezno rješenje, obvezni ste carinskom uredu nadležnom prema mjestu Vašeg prebivališta (Carinskom uredu Zadar) podnijeti poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila na Obrascu PP-MV (tiskan u Prilogu 1 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila) uz koju treba priložiti: certifikat o sukladnosti ili potvrdu proizvođača (koju izdaje predstavnik proizvođača u Republici Hrvatskoj) ili potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila i presliku prometne dozvole. Uz posebni porez na motorna vozila u obvezi ste platiti i naknadu za gospodarenje otpadnim vozilima, također ...