Predmetnim dopisom ukazali ste na poteškoće u postupcima registracije vozila u vlasništvu obrta. Velik broj tih vozila registriran je na ime vlasnika obrta, odnosno na fizičku osobu prema matičnom broju građana, jer je registracija obavljena u vrijeme kada obrtima nisu dodjeljivani matični brojevi ili vam nisu bili dostupni. Navodite da kada se radi o prvoj registraciji, a isprave o vlasništvu glase na obrt, ne postoje zapreke za registraciju vozila na obrt prema matičnom broju obrta, pa se vozila tako i registriraju.

Problem se javlja kada je vozilo u vlasništvu obrta registrirano na fizičku osobu – vlasnika obrta, koji zahtijeva prometne isprave na obrt, ili je vozilo uneseno u imovinu obrta pa vlasnik obrta zahtijeva da se vozilo preregistrira na obrt, kao i u slučaju kada je vozilo registrirano na obrt, a vlasnik podnosi zahtjev da se vozilo preregistrira na njega kao fizičku osobu, jer je izneseno iz imovine obrta.

Stoga je postavljeno pitanje koja je pravovaljana isprava temeljem koje se može izvršiti tražena promjena i kako ta promjena utječe na porezne obveze, odnosno kako se dokazuje da su propisane porezne obveze podmirene?

Postavljeno je i pitanje o poreznim obvezama pri registraciji vozila koje je bilo ...