Navodite da ste u Republici Hrvatskoj registrirali tvrtku i da se namjeravate baviti unosom piva iz država članica Europske unije u republiku Hrvatsku te postavljate pitanja vezana uz registraciju trošarinskih obveznika i zakonito kretanje trošarinskih proizvoda između Republike Hrvatske i država članica Europske unije. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) uređen je trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda: alkohola i alkoholnih pića (među koja ubrajamo i pivo), duhanskih prerađevina i energenata i električne energije. Provedbene odredbe koje uređuju postupanje u primjeni Zakona o trošarinama sadržane su u Pravilniku o trošarinama (Narodne novine br. 131/15.) Sukladuno odredbama čl. 44. Zakona o trošarinama, svaka pravna ili fizička osoba koja posluje trošarinskim proizvodima mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugog događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu navedenog Zakona. Člankom 58. st. 2. Pravilnika o trošarinama među ostalim propisano je da se prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi uporabom sustava elektroničke razmjene podataka koristeći elektronički ...