Upit o zakonskim obvezama pravne ili fizičke osobe koja namjerava proizvoditi alkoholna pića u komercijalne svrhe. Svaka pravna ili fizička osoba koja želi poslovati sa trošarinskim proizvodima (među koje ubrajamo i alkoholna pića) u Republici Hrvatskoj mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13. i 100/15.). Prijava djelatnosti i registracija trošarinskog obveznika propisana je u glavi XII Zakona o trošarinama  a detaljnije u glavi IX Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13., 11/14., 70/14., 157/14., 8/15. i 83/15.). Prilikom podnošenja prijave za upis u registar trošarinskih obveznika odabirete i način poslovanja sa trošarinskim proizvodima. Zavisno o odabiru načina poslovanja sa trošarinskim proizvodima (u sustavu odgode plaćanja trošarine ili izvan sustava odgode plaćanja trošarine) odabirete i trošarinski status. Uvjeti poslovanja trošarinskih obveznika koji posluju s trošarinskim proizvodima u sustavu odgode plaćanja trošarine propisani su u glavi III, IX i XI ...