Tražite pojašnjenje pojedinih odredbi Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (Narodne novine br. 2/16.) i to u odnosu na ustrojavanje Registra korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin kao i u odnosu na vođenje evidencije potrošnje bezolovnog motornog benzina. Pravilnikom o primjeni zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi, te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (Narodne novine br. 2/16.) reguliran je sustav povrata plaćene trošarine. Obzirom su predmet Pravilnika korisnici prava definirani posebnim propisima poljoprivrede i ribarstva, zatim sustav povrata plaćenih trošarina iz nadležnosti trošarinskih propisa, sukladno je i kompletni regulirani predmet Pravilnika u području obuhvata nadležnosti oba ministarstva. Kako je sam status korisnika prava na povrat vezan i određen uz izdavanje povlastice za ribolov za koju je nadležno ministarstvo poljoprivrede iz područja ribarstva, a postupak povrata plaćene trošarine uz tro&scaron ...