Na temelju čl. 6. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine br. 67/01., 70A/01. i 94/01.), a radi jedinstvenog postupanja u provedbi zakonskih propisa iz područja poreza, dajemo sljedeći naputak. Invalidne osobe i udruge invalida učestalo nam postavljaju upite o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na motorna vozila što ih uvoze za svoje potrebe. U svezi s tim skrećemo vam pozornost da odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 73/00.) i Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine od br. 139/97. do 107/01.) nije propisano oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, odnosno posebnih poreza na osobne automobile i ostala motorna vozila pri uvozu ili nabavi tih vozila u zemlji, ako ih nabavljaju invalidne osobe ili udruge invalida za potrebe svojih članova. Međutim, Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 12. rujna 2002. prihvaćen je prijedlog da se invalidnim osobama sa 100% tjelesnog oštećenja ili s najmanje 80% tjelesnog oštećenja funkcije organa za kretanje iz državnog proračuna refundira iznos poreza na dodanu vrijednost plaćenog pri uvozu automobila, s tim da se sredstva planiraju na pozicijama Ministarstva ...