Fizička osoba A zamolila je pojašnjenje u svezi s razrezom poreza u slučaju kada dijete daruje osobni automobil ocu koji je isti automobil ranije darovao djetetu. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Prema članku 6. Zakona o financiranju jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93. do 117/01.) porez na nasljedstva i darove plaća se, među ostalim, na pokretnine ako im je (na dan utvrđivanja porezne obveze) pojedinačna tržna vrijednost veća od 50.000,00 kuna. Odredbom članka 14. stavak 1. istog Zakona propisano je da porez na nasljedstva i darove ne plaćaju bračni drug, krvni srodnici u ravnoj liniji, te posvojenici i posvojitelji umrlog ili darovatelja. Iz navedene zakonske odredbe razvidno je da darovanje osobnog automobila u slučaju kada ga roditelj daruje djetetu ili dijete roditelju ne podliježe oporezivanju porezom na nasljedstva i darove. Međutim, prema odredbi članka 1. stavak 2. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine br. 139/97. do 107/01.), posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova plaća se na promet upotrebljavanih osobnih automobila, plovila i zrakoplova koje kupuju ili stječu pravne ili fizičke ...