Na upit pravne osobe "A"., o ispravnosti utvrđivanja poreza na tvrtku poslovnih jedinica, kojima je porez na tvrtku utvrđen u iznosu do 2.000,00 kuna, nastavno odgovaramo. Člankom 42. stavak 4. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01. i 117/01.) porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu koji propisuje općina ili grad, a ne može iznositi više od 2.000,00 kuna po svakoj tvrtki ili nazivu. Člankom 42. stavak 2. Zakona propisano je da obveznici poreza na tvrtku koji u svom sastavu imaju poslovne jedinice, obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu, dok se člankom 42. stavak 5. Zakona propisuje da obračun i način plaćanja poreza na tvrtku ili naziv uređuje svojom odlukom općina ili grad. Shodno navedenom, porez na tvrtku utvrđen za poslovne jedinice u iznosima do 2.000,00 kuna, u skladu je sa odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

...