Carinska uprava na svojoj Internet stranici objavila je obavijest o dostupnosti tehničkih specifikacija za razvoj vlastitih aplikacija za elektroničko podnošenje obrazaca za evidenciju uporabe duhanskih markica drugih država članica ili markica trećih država u sustav e-Trošarine, podsustav Trošarinsko oporezivanje duhanskih prerađevina, aplikaciju Duhanske inozemne markice. Propisani obrasci koje obuhvaća aplikacija Duhanske inozemne markice (DMI - oznaka aplikacije u tehničkim dokumentima) su: ZI-IM – Zahtjev za preuzimanje duhanskih markica/markica drugih država članica/markica trećih država radi otpreme u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama (Prilog 26 Pravilnika o trošarinama), DUM-IM – Dnevni utrošak duhanskih markica/markica drugih država članica/markica trećih država radi otpreme u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama (Prilog 30 Pravilnika o trošarinama), DO-IM – Podaci o količinama duhanskih prerađevina otpremljenim iz trošarinskog skladišta u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama (Prilog 32 Pravilnika o trošarinama). Gospodarstvenici koji će razvijati vlastite aplikacije kompatibilne za razmjenu obrazaca za duhanske markice inozemne s Carinskom upravom, mogu testirati funkcionalnosti svog sustava sa sustavom Carinske uprave prije stvarnog rada-produkcije.
Sustav e-Trošarine, u web aplikaciji za gospodarstvenike, osigurat će sučelje za unos ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.