Odvjetničko društvo M. D. dostavilo je ugovor o ortaštvu sklopljen 1979. koji je raskinut pravomoćnom sudskom odlukom. Predmetnim ugovorom dogovorena je zajednička gradnja na način da jedan ortak sudjeluje u izgradnji unosom zemljišta a drugi materijalom i radnom snagom. U sporu među strankama koji se vodi na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, primjenom pravnih pravila Općeg građanskog zakonika koji je regulirao ortačke odnose u vrijeme sklapanja predmetnog ugovora, prema uputi istog suda, nakon prestanka ugovora o ortaštvu slijedi dioba zajedničke ortačke imovine temeljem utvrđenih udjela ortaka u zajedničkoj imovini (vrijednosti građevinskog zemljišta i vrijednosti izvedenih građevinskih radova – dovršenost objekta).

S tim u svezi odvjetničko društvo traži mišljenje Porezne uprave o načinu utvrđivanja vrijednosti suvlasničkog udjela na ortačkoj imovini do trenutka raskida ugovora o ortaštvu.

Sukladno odredbama Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine br. 25/12.) Porezna uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa za obvezna osiguranja.

S obzirom na to da se u konkretnom slučaju traži tumačenje predmeta o kojem se vodi sudski spor te stručno mišljenje o primjeni propisa izvan djelokruga ove upravne organizacije Ministarstva financija ...