Na vaš upit Kl.: 110-01/05-02/3, ur. br.: 534-05-04/01- 5-01 u vezi s pojašnjenjem odnose li se odredbe čl. 44. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05. - dalje: Pravilnik) na radnika u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi ili radnika u ustanovi socijalne skrbi za posao koji obavljaju nakon redovitog radnog vremena za istu djelatnost kao u radnom vremenu, odgovaramo: Člankom 14. st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. - dalje: Zakon) propisano je da se primitcima na temelju nesamostalnoga rada (plaćom) smatraju svi primitci koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku na osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, tj. i svi drugi primitci koje poslodavac isplaćuje ili daje radniku za obavljeni rad na osnovi ugovora o radu ili drugog akta kojim se uređuje radni odnos. Člankom 11. st. 3. Pravilnika propisano je da su primitci od nesamostalnoga rada (plaća) svi primitci koje poslodavac odnosno isplatitelj primitka od nesamostalnog rada (plaće) u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radnicima i osobama koje ostvaruju primitke iz čl. 14. st. 1. i čl. 14. st. 3. Zakona po osnovi obavljenog rada ...