Članak 109. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji je bio na snazi do 1. srpnja 2013. propisivao je da se računi poslani telekomunikacijskim uređajem koji nisu ispostavljeni kao elektronička isprava sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi ne smatraju računima.   NOVOST OD 1. srpnja 2013.: Prema članku 80. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13.) računom se smatra i račun izdan i poslan u elektroničkom obliku ako postoji suglasnost primatelja za prihvat takvog računa. Jednako propisuje i članak 161. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13.).   Stavkom 6. istog članka Pravilnika je određeno: „Kako bi se račun smatrao računom u elektroničkom obliku treba biti izdan, ali i zaprimljen u bilo kojem elektroničkom formatu. To se odnosi na račune kao strukturirane poruke (kao što je XML) ili druge vrste elektroničkih formata (kao što je elektronička pošta s dokumentom u PDF-u u prilogu ili faks primljen u elektroničkom formatu, a ne na papiru). Računi u elektroničkom obliku mogu biti poslani i primljeni u jednom formatu, a zatim konvertirani u neki drugi format.“   Nadalje, stavak 7. istog članka Pravilnika određuje: „Računi izrađeni u elektroničkom ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.