Primili smo upit poreznog obveznika u svezi tumačenja odredbi Pravilnika o porezu na dohodak koje se odnose na izdavanje putnih naloga. Podnositelj u upitu navodi kako je znatan dio njihove djelatnosti vezan za rad na terenu zbog čega veliki broj zaposlenika često putuje, a što iziskuje izdavanje velikog broja putnih naloga tijekom godine te da im je dodatna poteškoća prilikom izdavanja putnih naloga to što vrlo često zaposlenik koji se upućuje na službeno putovanje i osoba ovlaštena za ovjeru putnih naloga nisu na istoj lokaciji pa stoga kolanje putnog naloga postaje vrlo komplicirano i zahtijeva uključivanje više osoba u proces izdavanja putnog naloga radi čega dolazi do kašnjenja i zastoja. Nadalje, navodi da su se (kako bi olakšali i ubrzali postupak izdavanja putnih naloga) odlučili za elektroničko izdavanje i popunjavanje te vođenje evidencije putnih naloga pa su im se stoga nametnula sljedeća pitanja: mora li radnik u trenutku polaska na službeni put imati ispisan putni nalog u papirnatom obliku te ukoliko mora da li isti prije realizacije službenog puta mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom. Slijedom navedenog, odgovaramo u nastavku: Odredbama članka 10. točke 9 ...