U svezi uvodno navedenog akta u kojem postavljate upit da li trošarinski obveznik može puštati u potrošnju marku cigareta po prethodno prijavljenoj maloprodajnoj cijeni koja je naznačena na duhanskoj markici ukoliko je za istu marku cigareta u trenutku puštanja u potrošnju važeća nova prijavljena maloprodajna cijena, u nastavku odgovaramo kako slijedi.

Odredbama čl. 65. st. 1. i 2. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 83/09.) propisano je da duhanski proizvodi koji se proizvode i puštaju u potrošnju odnosno uvoze i puštaju u slobodan promet na području Republike Hrvatske moraju biti označeni duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske a koje moraju imati naznačenu, između ostaloga, kod cigareta i maloprodajnu cijenu.

Maloprodajnu cijenu duhanskih proizvoda prema markama duhanskih proizvoda, koja uključuje i trošarine, carinu i porez na dodanu vrijednost, utvrđuje ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i uvoznik sukladno čl. 67. st. 1. istoga Zakona.

Člankom 16. st. 3. Zakona o trošarinama, za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta koji ima status uvoznika i proizvođača, propisana je obveza obračuna trošarine u trenutku otpreme duhanskih proizvoda iz trošarinskog skladišta, a koju mora iskazati u dnevnom obračunu ...