Zaprimili smo dopis prve hrvatske crowdfunding platforme za financiranje poduzetničkih, infrastrukturnih i društveno korisnih projekata sa zamolbom da ovo tijelo putem Internet stranica analizira platformu te se očituje je li sve u skladu sa zakonima iz nadležnosti ovoga tijela. Crowdfunding ili grupno financiranje je alternativni pristup osiguranju kapitala za različite tipove projekata i podrazumijeva javno predstavljanje projekata u koje veći broj građana ulaže manje svote novca za što mogu ostvariti određene pogodnosti ili profit. Platforma kombinira pet modela prilagođenih domaćem pravu pa su tako putem platforme moguće donacije, nagrade, zajmovi, vlasnički udjeli i udjeli u dobiti. Na dostavljeni upit očitujemo se kako slijedi. I. POREZ NA DAROVE Darovanje novca podliježe odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/03., 73/08. i 25/12.), člancima 6. do 16.  Porez na darove plaća se na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire (vrijednosnice), te na pokretnine ako im je pojedinačna tržišna vrijednost veća od 50.000,00 kuna na dan utvrđivanja porezne obveze, po stopi od 5%, ukoliko se ne plaća PDV. Poreznu osnovicu čini iznos gotova novca te tržišna vrijednost ...