Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se s upitom o porezu na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV). U upitu se navodi da se pitanje odnosi na Društvo koje je temeljem ugovora sklopljenog sa inozemnom kartičnom kućom ovlašteno za pružanje usluga izdavanja i prihvata kartica inozemne kartične kuće te se također navodi da su iste predmet nadzora Hrvatske narodne banke temeljem Zakona o platnom prometu i Zakona o elektroničkom novcu. U upitu se nadalje navodi da Društvo za dodijeljena prava plaća naknadu - licencu na koju obračunava i plaća PDV. Također, navodi se da Društvo, osim naknade za licencu, inozemnoj kartičnoj kući plaća i određeni postotak od iznosa izvršenih transakcija koje se obavljaju preko platnog sustava (mreže) kartične kuće. Prema navodima u upitu naknada se plaća objedinjeno, a odnosi se na sljedeće: - korištenje kartične platne sheme kao skupa funkcija, procedura, postupaka, pravila i uređaja koja korisnicima kartice omogućuje plaćanje robe i usluga, podizanje gotovog novca i svih drugih usluga na bankomatima ili drugim uslužnim uređajima na području Republike Hrvatske i u inozemstvu, - dnevni prijenos i preuzimanje prometnih podataka (platne transakcije hrvatskih korisnika kartice u inozemstvu i stranih korisnika kartice ...