O provjeri ispravnosti PDV identifikacijskog broja MF očitovalo se mišljenjem Kl.:410-19/13-01/663 od 14. veljače 2014., to mišljenje prenosimo u cijelosti:   Elektroničkom poštom obratili ste se u vezi provjere valjanosti PDV identifikacijskog broja hrvatskog poreznog obveznika „A“ d.o.o. (OIB: 11111111111). Navodite da ste valjanost PDV identifikacijskog broja pokušali provjeriti putem internet stranice: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=en i da nakon upisa OIB-a 11111111111 dobivate poruke: negativan rezultat ili nevažeći PDV identifikacijski broj. Nadalje, navodite da vas poslovni partner uvjerava da ima ispravan PDV identifikacijski broj. Postavili ste pitanje koji bi mogao biti problem u vezi valjanosti PDV identifikacijskog broja hrvatskog poreznog obveznika „A“ d.o.o. i kako se taj problem može riješiti.
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 77. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13. - Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. - Rješenje USRH) svaka osoba mora Poreznoj upravi prijaviti početak svoje djelatnosti kao poreznog obveznika, odnosno mora se prijaviti u registar obveznika PDV-a ako je vrijednost njezinih isporuka u prethodnoj kalendarskoj godini prešla iznos od 230.000,00 kuna. Porezni obveznik koji ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.