​Na zaprimljeni upit pravne osobe X d.o.o. obveznika iz dostavnog spiska o tome da li je moguće "skinuti" bazu OIB-a ili na neki drugi način provjeriti da li nam je osoba dala ispravan OIB te da li su u prekršaju ukoliko te podatke traže od svojih korisnika, u nastavku odgovaramo. Prema članku 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08., dalje: Zakon) osobni identifikacijski broj stalna je identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. Člankom 5. stavak 2. Zakona propisano je da su korisnici osobnoga identifikacijskog broja oni koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka  u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka, a to su: državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti. Sukladno članku 7. Zakona korisnici broja obvezni su osobne identifikacijske brojeve koristiti za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka ...