Obavještavamo Vas da 6. studenoga 2008. godine stupa na snagu Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (Narodne novine br. 125/08.).

Ukazujemo da sukladno odredbi članka 13. stavka 2. navedenoga Zakona u prostorima u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost prostori za pušenje nisu dopušteni. Iznimno od navedene odredbe pušenje je dopušteno u posebnim za pušače određenim prostorima u psihijatrijskim bolnicama i u posebnim za pušače određenim prostorima drugih pružatelja zdravstvene skrbi duševno bolesnim osobama o čemu u takvim prostorima mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja. (članak 13. stavak 4. podstavak 2. Zakona).

Pušenje je zabranjeno i u prostorima koji su funkcionalni dio prostora u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost (dvorišta i sl.).

Povreda citiranih zakonskih odredbi prekršajno je sankcionirana i to novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 150.000,00 kuna za zdravstvenu ustanovu te novčanom kaznom u iznosu od 5,000.00 do 15.000,00 kuna za odgovornu osobu u zdravstvenoj ustanovi.

Prema članku 29. citiranoga Zakona novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna nadležni inspektor kaznit će na mjestu izvršenja za prekršaj fizičku osobu koja pu&scaron ...