Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-I-1559/2001 i U-I-2355/2002 od 21. veljače 2007. pokrenut je postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te su ukinuti članci 30. stavak 1. točka 6., 38.a, 38.b, 38.c, 38.d, 38.e, 38.f, 38.g, 38.h, 38.i, 38.j, 38.k, 38.1, 38.m i 38.n Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02. i 147/03.) o porezu na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, porezu na nekorištene poduzetničke nekretnine i porezu na neizgrađeno građevno zemljište. Temeljem članka 55. stavak 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 49/02. – pročišćeni tekst), ukinuti propisi prestali su važiti danom objave Odluke Ustavnog suda u Narodnim novinama, tj. 12. ožujka 2007., budući da Ustavni sud nije odredio drugi rok. Radi jedinstvenog postupanja u provedbi Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, temeljem članka 6. točka 7. i 15. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine br. 67/01., 94/01. i 177/04.) dajemo sljedeću

UPUTU

1. U smislu članka 58. stavak 2. Zakona o ...