Trgovačko društvo "M." d.o.o. iz Z., nositelj poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica iz Zakona o poticanju ulaganja (Narodne novine br. 73/00.), postavlja upit u vezi s provedbom čl. 16. i 20. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00. i 163/03.) na koja odgovaramo u nastavku. 1. Kako se utvrđuje početak razdoblja za koje se primjenjuje porezna olakšica; da li je to razdoblje nakon donošenja potvrde Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, te da li se porezna olakšica primjenjuje za cijelu godinu u kojoj je izdana potvrda nositelju poticajnih mjera? Porezni obveznik poreza na dobit s namjerom ulaganja podnosi izvješće/prijavu Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Ako iz izvješća/prijave proizlazi da ispunjava uvjete iz Zakona o poticanju ulaganja dobiva status nositelja poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva uz suglasnost Ministarstva financija izdaje potvrdu propisanu čl. 3. Uredbe o sadržaju izvješća za korištenje poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica, te načinu njihova ostvarivanja (Narodne novine br. 53/01.), kojom se utvrđuje da podnositelj izvješća/prijave ispunjava uvjete iz Zakona o poticanju ulaganja, te dobiva status nositelja ...