U vezi Vašeg podneska od 29. lipnja 2008. godine, kojim prosvjedujete zbog načina provedbe carinjenja na CI Pošta Zagreb pri primitku robe relativno male vrijednosti, a koju ste naručili putem interneta, smatrajući kako ste time izloženi nepotrebnim troškovima i formalnostima, obavještavamo Vas o sljedećem:

Sva roba koja iz inozemstva dolazi u poštanskim pošiljkama, podliježe carinskom nadzoru, te postupku carinjenja, neovisno tko je primatelj, i da li je naplatna ili besplatna.

Isključivo u slučajevima primanja robe nekomercijalnoga karaktera za osobne potrebe, koju fizičke osobe iz inozemstva besplatno šalju fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj, i to do vrijednosti pošiljke maksimalno 300 kuna, primjenjuje se oslobođenje od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost. Kada je pošiljka veće vrijednosti, na iznos od 300 kuna primijeniti će se oslobođenje, a na razliku obračunati uvozna davanja.

Sve pošiljke robe, koje pak prispijevaju iz inozemstva od pravnih osoba, kao i sve pošiljke koje su predmetom kupoprodaje (dakle koje se plaćaju), primjerice po osnovi narudžbi putem interneta, bez obzira na njihovu vrijednost, podliježu obvezatnom obračunu carine i PDV-a, neovisno što prispjela roba služi osobnim potrebama primatelja i što je vrijednost robe ponekad manja od ...