Više propisa uređuje izdavanje računa i obvezne elemente računa.
Prema članku 54., st. 1. Općeg poreznog zakona „Porezni obveznici dužni su izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza.“   1. Opći porezni zakon
Članak 54.a Općeg poreznog zakona propisuje podatke za račune gotovinskog prometa, isječke vrpce ili potvrdnice iz naplatnih uređaja, i to:
- broj i nadnevak izdavanja
- ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i sl.)
- količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga
- ukupan iznos naknade i poreza razvrstani po poreznoj stopi.   2. Pravilnik o porezu na dohodak
Pravilnik o porezu na dohodak obvezan sadržaj računa za obveznike poreza na dohodak, a koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost propisuje člankom 38., st. 7. Računi tih obveznika trebaju sadržavati elemente propisane Općim poreznim zakonom te dodatno i:
- naziv radnje, podatke o vlasniku odnosno ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.