Od 1. siječnja 2013. primjenjuju se odredbe čl. 10.a, st. 2. točke b) Zakona izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost Narodne novine br. 22/12. i to:
(2) Porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 10% na:
b) usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima u skladu s posebnim propisima To znači da se od 1. siječnja 2013. stopa PDV-a 10% obračunava pri pružanju usluga smještaja kako je to bilo i do sada, a novo u 2013. je da se na pruženu ugostiteljsku uslugu u svim vrstama ugostiteljskih objekata (restoran, caffe bar i dr.) primjenjuje stopa PDV-a 10%.  Alkoholna pića, osim vina i piva, i dalje se oporezuju stopom od 25% PDV-a. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost Narodne novine br. 136/12. koji stupa na snagu također 1. siječnja 2013., promijenila se stopa PDV-a za dobra koja su do sada bila oporeziva stopom PDV-a od 0%. Ta se dobra od 1. siječnja 2013. oporezuju stopom od ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.