REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA - SREDIŠNJI URED 29. svibnja 2013. dalo je Informacije obveznicima PDV-a - područnim uredima i ispostavama Porezne uprave. To je objavljeno na Internet stranicama Porezne uprave, a prenosimo u cijelosti:   Promjene koje donosi novi Zakon o PDV-u u odnosu na sada važeći   Promjene navedene u nastavku temelje se na Konačnom prijedlogu zakona o porezu na dodanu vrijednost.   1. Porezni obveznik Porezni obveznik, i nadalje je, poduzetnik koji ostvaruje prihode iznad 230.000,00 kn, onaj koji se na vlastiti zahtjev upisuje u sustav PDV-a te tijela državne vlasti, tijela državne uprave i sl. ako obavljaju gospodarsku djelatnost.
Novost je da se povremenim obveznikom smatraju ostale osobe (sve, i građani i ministarstva i ustanove…) koje stječu ili isporučuju nova prijevozna sredstva (automobili, plovila i zrakoplovi koji se smatraju novima do isteka roka ili prijeđenih kilometara propisanih zakonom). Znači ako građanin kupi automobil (koji se smatra novim) u Njemačkoj obvezan je u RH platiti PDV na stjecanje na način da sam podnosi prijavu za stjecanje novih prijevoznih sredstava Poreznoj upravi u roku od 10 dana od dana stjecanja te platiti PDV da bi se mogla izvršiti registracija.


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.