​Obratili ste nam se upitom u vezi plaćanja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj. U upitu navodite da je obrtu "A" vlasnica "B" dana 1. rujna 2012. godine pristupila osoba "C" (kćerka vlasnice) te da je vlasnica zbog odlaska u mirovinu istupila iz obrta 31. prosinca 2012. godine, a da kćerka vlasnice nastavlja obavljati djelatnost preuzimajući sva prava, obveze i imovinu obrta. Nadalje, navodite da su u popisu dugotrajne imovine obrta vozila i radni strojevi čije knjižice vozila treba prenijeti na kćerku vlasnice te da je prilikom njihove nabave plaćen porez na dodanu vrijednost, odnosno posebni porez na cestovna vozila u iznosu 5% ovisno o tome od koga je vozilo nabavljeno. Obzirom na navedeno, postavljeno je pitanje treba li prilikom promjene vlasnika u knjižici vozila platiti poseban porez na promet rabljenih vozila budući se radi o prijenosu prvog nasljednog reda. U vezi navedenog odgovaramo u nastavku. U vezi posebnog poreza napominjemo da se od 1. srpnja 2013. godine primjenjuje Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13.) te da je s tim danom prestao važiti Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila ...