Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Hrvatske Kostajnice objavljena je u Narodnim novinama br. 147/13., primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.   Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6% (šest posto). Prirez porezu na dohodak plaćaju fizičke osobe, rezidenti, obveznici poreza na dohodak od nesamostalnog rada, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava, poreza na dohodak od kapitala, poreza na dohodak od osiguranja i drugog dohotka koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području grada Hrvatske Kostajnice, i nerezidenti koji su na području grada Hrvatske Kostajnice ostvarili dohodak, a sve sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.   Osnovica prireza porezu na dohodak je utvrđeni porez na dohodak. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.