​Zašto na PK kartici kod promjene podataka, kao što je promjena prezimena i adrese, pri izdavanju nove PK kartice pišu i podaci prije promjene? Prema članku 46. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10. i 114/11.; dalje u tekstu Zakon) osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada priznaje se i utvrđuje na temelju porezne kartice koju za radnika, umirovljenika i fizičke osobe koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada imaju poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće i mirovina. Poreznu karticu besplatno izdaje Porezna uprava, a poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće i mirovina iz članka 14. Zakona dužni su je čuvati dok radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitak od nesamostalnog rada kod njih radi, odnosno dok se isplaćuje mirovina ili primitak po osnovi nesamostalnog rada. Osobni odbitak iz članka 36. stavka 1. i 2. Zakona radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitak od nesamostalnog rada može tijekom poreznog razdoblja koristiti ako je poslodavcu ili isplatitelju primitka odnosno plaće ili mirovine predao poreznu karticu. Radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitak od nesamostalnog rada obvezni su svaku promjenu u svezi s uzdržavanim članovima uže ...