Obavijest o prijavi promjene podataka radi upisa u sudski registar te potom i rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu o upisu u sudski registar promjene poslovne adrese (sjedišta), osobnih podataka jedinog člana društva i odredbi Izjave o osnivanju, smatramo potrebnim ukazati da se prijava izmjene podataka koji su navedeni prilikom prijave u registar trošarinskih obveznika vrši isključivo podnošenjem obrasca PUR uporabom sustava elektroničke razmjene podataka sukladno odredbama Pravilnika o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka (Narodne novine br. 144/14.). Uz elektronički obrazac prijave kao prilog se, u konkretnom slučaju, podnosi relevantna dokumentacija o izvršenoj izmjeni poslovne adrese (sjedišta) te zahtjev za izmjenu statusnog odobrenja.

...