Na primljeni dopis osobe "A" o promjeni osobnoga identifikacijskog broja zbog nepravilne dostave pošiljke s Potvrdom o osobnom identifikacijskom broju, u nastavku odgovaramo. Prema članku 4. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08., dalje: Zakon) osobni identifikacijski broj je jedinstven, nekazujući, nepromjenjiv i neponovljiv. Sukladno članku 3. stavak 4. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 1/09., dalje: Pravilnik) Potvrda o osobnom identifikacijskom broju (dalje: Potvrda) je javna isprava kojom obveznik broja dokazuje određeni i dodijeljeni osobni identifikacijski broj. Dostavljanje osobnoga identifikacijskog broja u skladu s člankom 3. stavak 3. Pravilnika podrazumijeva uručivanje Potvrde obvezniku broja. Potvrda se osobi kao javna isprava dostavljala osobno u skladu s propisima koji određuju obveznu osobnu dostavu, što je propisano člankom 87. tada važećeg Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/86., 53/91. i 103/96.). Potvrde na kućne adrese građana dostavljala je HP – Hrvatska pošta. S obzirom na primjedbe o neispravnom načinu dostave pošiljke sa Potvrdom od strane poštanskih djelatnika, Ministarstvo financija - Porezna uprava izvijestilo je HP – Hrvatsku poštu i upozorilo na pogrešno postupanje. U svezi s navedenim HP – Hrvatska pošta je dala  ...