U nastavku dajemo mišljenje na upit poreznog obveznika, navedenog u dostavnom spisku, koji se odnosi na izdavanje fiskalnih računa i promjenu načina plaćanja, na način da se za već izdani veleprodajni račun za naplatu putem transakcijskog računa za koji nema obveze fiskalizacije, nakon isteka valute plaćanja kupac izjašnjava da isti ne može podmiriti. Obveznlk fiskalizacije i kupac sklapaju ugovor o kratkoročnom robnom zajmu, na temelju kojega se temeljnicom zatvaraju sva potraživanja, a kupac primljenu pozajmicu i kamate podmiruje AMEX-om. Obveznici fiskalizacije prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine br. 133/12., dalje: Zakon) jesu fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit, za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa te izuzete od obveze fiskalizacije. Svi ovi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti intemi akt o poslovnicama s opisom (poslovnica, adresa, oznaka radnog dana i radnog vremena te načina numeriranja brojeva) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu. Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni kojl naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i fiskalizaciju izdavanja računa na način: - da izdaju račune ...