Gospodin V. Ž. obratio nam se s prijedlogom o promjeni načina obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost tj. prijelazu s obračuna i plaćanja prema izdanim računima na obračun i plaćanje prema naplaćenim računima te traži naše mišljenje. Naše je mišljenje: Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) je oblik poreza na promet kojim se oporezuje krajnja potrošnja dobara i usluga, a ubiranje tog poreza odvija se u svim fazama proizvodno-prometnog ciklusa na način da poduzetnici - porezni obveznici na izlazne isporuke dobara i usluga zaračunavaju porez od kojega odbijaju vrijednost poreza na svoje ulazne isporuke. Porezni obveznik plaća u državni proračun razliku između izlaznog i ulaznog poreza u obračunskom razdoblju. Ta razlika je financijska obveza prema državi. Ako poduzetnik - porezni obveznik u obračunskom razdoblju ima veće nabave dobara (npr. opreme, zaliha robe i sl.) nego što iznose obveze na njegove izlazne isporuke, ima veće pravo na povrat pretporeza nego što iznosi njegova obveza. U tom slučaju poduzetnik od državnog proračuna može tražiti efektivni povrat poreza. Odredbama čl. 17. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) propisana su dva načina utvrđivanja ...