Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je pitanja u vezi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) te Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13., 160/13. i 35/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik), a koja se odnose na način obračunavanja PDV-a prilikom obavljanja usluga projektiranja. U nastavku navodimo dostavljena pitanja te očitovanje u vezi istih.   1. Na koji se način obračunava PDV u slučaju kada porezni obveznik obavlja uslugu projektiranja vezanu uz nekretninu koja se nalazi u Republici Hrvatskoj drugom poreznom obvezniku iz druge države članice Europske unije? Na koji se način obračunava PDV kada se ista usluga obavlja poreznom obvezniku iz treće zemlje? Ako primatelj usluge ima podružnicu u Republici Hrvatskoj, primjenjuje li se u tom slučaju članak 75. stavak 3. točka a) Zakona? Člankom 19. Zakona propisano je da se mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, uključujući usluge stručnjaka i posrednika za prodaju nekretnina, smještaj u hotelima ili objektima slične namjene uključujući kampove za odmor ili mjesta uređena za kampiranje, davanje prava na uporabu nekretnina i usluge pripreme i ...