Porezni obveznik obratio se Središnjem uredu Porezne uprave s upitom u vezi primjene članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost. U svom upitu obveznik navodi da obavlja poslove projektiranja, nadzora i tehničkog savjetovanja u području graditeljstva. Takvi poslovi najčešće obuhvaćaju slijedeće usluge: - organiziranje i vođenje projekta izgradnje građevinskog objekta, - usklađivanje rada i nadzor nad izradom dokumentacije vezane uz građenje objekta, - upravljanje građevnom ugovornom dokumentacijom na projektu izgradnje objekta, - praćenje usklađenosti na projektu izgradnje objekta, - upravljanje troškovima i financijske kontrole na projektu izgradnje objekta i - tehničko savjetovanje vezano uz građenje objekta i prethodno navedene usluge. Također navodi da obavlja navedene poslove prilikom izmjena i usklađenja projekta radi ostvarivanja ušteda i pronalaženja kvalitetnijih i racionalnijih rješenja, te je postavljeno pitanje da li se na navedene poslove primjenjuje prijenos porezne obveze.   U vezi navedenoga Središnji ured Porezne uprave dao je službeno mišljenje iz kojeg dio citiramo u nastavku.   … „Iz navedenog proizlazi da porezni obveznik primjenjuje prijenos porezne obveze kada obavlja usluge navedene u upitu. Također napominjemo da se prijenos porezne obveze ne primjenjuje na usluge savjetovanja investitora u vezi prijavljivanja na ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.