Opisujete  namjeru  da  u  statusu  oslobođenog korisnika trošarinskih  proizvoda nabavljate djelomično denaturirani  alkohol na domaćem tržištu, za potrebe proizvodnje tekućine za pranje vjetrobranskog stakla te potom izvozite istu u treće države. Vezano za navedeno postavljate pitanje o zakonskim obvezama u smislu trošarinskih propisa. Sukladno čl. 61. st. 1. t. 4. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15.  i 120/15.) trošarina  na alkohol i alkoholna pića ne plaća se kada se alkohol koristi u proizvodnji i preradi neprehrambenih proizvoda, pod uvjetom da je etilni alkohol djelomično denaturiran. Djelomično denaturirani alkohol prema čl. 72. st. 3. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 131/15.) mora biti onečišćen jednom od formulacija za sljedećim sredstvima u propisanim količinama po hektolitru apsolutnog alkohola – etanola: 1. denatonijum benzoat 0.8 g, t-butanol 78.0 g ili de-natonijum benzoat 1 gram, t-butanol 100 grama ili izopropanol 5 litara, denatonijum benzoat 1 gram 2. dietilftalat 500 grama, t-butanol 78.0 grama 3. izopropanol 5 kilograma, t-butanol 50.0 grama 4. za biogoriva: benzin + 2% ETBE + 1% IPA (ako je gotov proizvod benzin ...