Obvezniku "I" pivovara d.o.o. Buzet izdano je Odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište za kategorije trošarinskih proizvoda B000 – pivo, S500 – ostali proizvodi koji sadrže etilni alkohol i W200 – mirna vina i ostala mirna pića dobivena vrenjem osim vina i piva. Obveznik je podnio zahtjev za odobrenjem nadležnog carinskog ureda za proizvodnju, preradu i obradu drugih proizvoda u istom trošarinskom skladištu, konkretno za tehnološki postupak pripreme i punjenja stolne vode. Navodi se da je stolna voda ujedno i sirovina za proizvodnju trošarinskog proizvoda – piva. Postupak punjenja stolne vode u pakirnu ambalažu odvijao bi se na istim uređajima za punjenje kojima se puni i pivo. Zaključno, postavljate pitanje o mogućnostima odobravanja predmetnog zahtjeva. Sa namjerom olakšavanja i pojednostavnjenja poslovanja predmetnog obveznika, poglavito uz činjenicu ekonomske neopravdanosti nabave posebne linije - punionice za punjenje vode te sagledavši okolnosti poslovanja trošarinskog obveznika u odnosu na postojeće trošarinsko Odobrenje, kategorije trošarinskih proizvoda, postupke proizvodnje, prerade i skladištenja  kao i mogućnosti pojave štetnih događaja u smislu nastanka  trošarinskog duga, odnosno rizika nemogućnosti ...