Navodite da imate namjeru pokrenuti proizvodnju piva u komercijalne svrhe u Republici Hrvatskoj. U nastavku postavljate pitanja vezana uz zakonitu mogućnost regi­stracije i poslovanja kao trošarinskog obveznika - proizvo­đača piva u komercijalne svrhe te plaćaju li se upravne pristojbe prilikom upisa u registar trošarinskih obveznika. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) uređen je trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda: alkohola i alkoholnih pića (među koja ubrajamo i pivo), duhanskih prerađevina i energenata i električne energije. Provedbe­ne odredbe koje uređuju postupanje u primjeni Zakona o trošarinama sadržane su u Pravilniku o trošarinama (Narodne novine br. 1/17. i 14/17.). Svaka pravna ili fizička osoba koja želi poslovati sa trošarinskim proizvodima u Republici Hrvatskoj mora ca­rinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno pre­bivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije početka obavlja­nja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu Zakona o trošarinama. Prijava djelatnosti i registracija trošarinskog obveznika propisana je u glavi XII. Zakona o trošarinama a detaljnije u glavi XIV ...