Navodite da se bavite uzgojem kruške Vilijamovke te od iste proizvodite i rakiju i u tom smislu ste u Registru trošarinskih obveznika Carinske uprave upisani kao proizvođač alkoholnih pića izvan sustava odgode iz čl. 69. Zakona o trošarinama. Nadalje, iznosite Vaše opaske vezane uz odredbe Zakona o trošarinama koje se odnose na podnošenje mjesečnih izvješća, trenutak nastanka obveze obračunavanja trošarine te obvezu ishođenja suglasnosti nadležnog carinskog ureda za prigodnu prodaju alkohola i alkoholnih pića. Zakonom o trošarinama uređuje se, između ostalog, i trošarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pića. Provedbene odredbe koje uređuju postupanje u primjeni Zakona o trošarinama sadržane su u Pravilniku o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13., 11/14., 70/14., 157/14. i 8/15.). Člankom 26. st. 6. Zakona o trošarinama propisano je da trošarinski obveznik mora iskazati podatke o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim trošarinskim proizvodima te podatke o obračunatoj trošarini u mjesečnom izvješću koje mora dostaviti nadležnom carinskom uredu do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec. Nadalje, u st. 7. navedenog članka Zakona, među ostalim, propisano je da trošarinski obveznik podnosi ...