Vezano uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02. i 175/05. - dalje u tekstu Zakon), i poslove utvrđivanja doprinosa obveznicima doprinosa po osnovi produženog mirovinskog osiguranja (šifra osnove osiguranja 1100) u nekim su slučajevima obveznicima doprinosa izdana pogrešna rješenja. Radi se o rješenjima izdanim obveznicima rođenima nakon 01.01.1963. kojima je prilikom obračuna doprinosa, uz doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti obračunan i doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje s početkom od 01. 01. 2003., iako, prema odredbama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine br. 49/99. i 63/00.), osobe osigurane po osnovi produženog mirovinskog osiguranja nisu osiguranici mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje sve do izmjena i dopuna tog Zakona. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, (Narodne novine br. 103/03.), člankom 9., propisano je da se na osigurnike koji su osigurani na produženo mirovinsko osiguranje odgovarajuće primjenjivati odredbe Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, a spomenuti se Zakoni primjenjuju od 04. 07. 2003. Kako dosada nisu ispravljena rješenja tim obveznicima, treba postupiti na način kako je ...